Martina Sluková Niederlová

 

 

Pomáhám lidem porozumět jejich koním a naučit je přistupovat k nim takovým způsobem, aby se všichni cítili plní energie, radosti a spokojenosti. Nejdůležitější ze všeho je vytvořit si se svým koněm vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. K tomu je potřeba naučit se pravdivě vidět sebe a svého koně, protože každý kůň je jiný, stejně jako my lidé, každý máme jinou osobnost. Jsme introverti nebo extroverti? Jsme schopni nejprve o všem přemýšlet nebo nejdříve zareagujeme a pak teprve přemýšlíme? Hrajeme si rádi? Jsme tvořiví? Náš kůň je našim zrcadlem a tak, pokud chceme něco změnit u našeho koně, je potřeba začít u sebe. Ke svému přístupu ke koním jsem se dostala díky metodě Přirozené komunikace s koňmi podle Pata Parelliho. Před 15 lety jsem začínala u Freda Bednáře a Honzy Bláhy. Po letech praxe a zkušeností s velkým množstvím koní a jejich majiteli jsem prošla nespočet metod a stále se učím a objevuji, a to díky vám a vašim koním.